Reglement

Reglement ATB CROSS 2024 

Reglement op de wedstrijden.

Elke wedstrijd wordt georganiseerd door een andere vereniging. Het is de verantwoordelijkheid van de inrichtende vereniging om voor, tijdens en na de wedstrijddag alles goed georganiseerd en veilig te laten verlopen.
Het is de inrichtende vereniging die een verzekering afsluit bij de VWB (Vlaamse Wielrijdersbond) en zorgt voor alle aanvragen zoals gemeentelijke vergunningen, toegang tot de bossen of privédomeinen en voorziet een EHBO post met minstens 2 erkende hulpverleners, conform de voorschriften zoals beschreven in het KB van 28 juni 2019.

De inrichtende organisatie kan voor of na de ATB CROSS + EBIKE/REGIONALE JEUGD andere evenementen toevoegen  zoals een open klasse, meeruren estafette, enz..... deze wedstrijden staan helemaal los van ATB CROSS en hier worden ook geen uitslagen of klassementen over bijgehouden.

Alle deelnemers moeten de reglementen volgen die de inrichtende club voorziet zoals:

- Volg de aangeduide parkeerplaatsen.
- Kom niet op de plaatsen die verboden zijn zoals het betreden van andere sportvelden in een sportpark, afgesloten bossen, akkers, privé parkings,  enz....
- Gooi uw afval in de voorziene afvalbakken.
- Als je fouten ziet in de uitslag meld deze onmiddellijk zodat ze nog kunnen rechtgezet worden voor ze op de website staan.

Kom je als renner gevaarlijke situaties tegen meld deze dan ook bij de organisatie, bijvoorbeeld afspanlint dat verdwenen is, wandelaars op parcours, enz.

ATB CROSS vzw, de organisator of een collega deelnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade opgelopen tijdens de wedstrijden.  Ook de dagverzekering komt enkel tussen voor lichamelijke ongevallen.   Sluit voor materiële schade hiervoor zelf een verzekering af.

Algemeen reglement

1 Biker en uitrusting.

2 Aanvragen startnummer.

3 Geel startnummer volgend seizoen.

4 Inschrijven de wedstrijddag zelf.

5 Parcoursverkenning.

6 Fietswissels.

7 Uitslagen.

8 Puntenverdeling - daguitslagen.

9 Puntenverdeling - kampioenschap.

10 Puntenverdeling - regelmatigheidscriterium.

11 Klassenindeling - opgaan - herverdeling.

12 Kalender en starturen.

13 Startvolgorde.

14 Verzekering.

15 Algemeen.

 

1 Biker en uitrusting.

Er mag gereden worden met alle soorten MTB’s die in de handel verkrijgbaar zijn, met uitzondering van electrische mountainbikes. Voor de E mtb’s is er een aparte wedstrijd/klasse voorzien op de meeste wedstrijden.

Het profiel van de banden mag je zelf kiezen maar de banden moeten een minimumbreedte van 40 mm hebben. Dit is eenvoudig te controleren met een schuifmaat. De voor en achterrem moeten in goede staat zijn. Het dragen van een goedgekeurde valhelm is noodzakelijk, ook tijdens de verkenningsronde.  Geen helm = niet starten.  Cyclocross/gravel fietsen zijn niet toegestaan. Tijdens het verkennen moet je een oranje fluo hesje voor verkenners dragen. Dit zijn allemaal dezelfde hesjes met vooraan ATB CROSS VERKENNER op gedrukt.  U kan een hesje ter plaatse aankopen of u mag zelf zorgen voor een oranje fluo hesje.

E mtb’s zijn toegelaten in de daarvoor voorziene klasse.   OPGELET: MOTOBIKES zijn NIET toegelaten!!!.    De ebikes zijn opgedeeld in 2 categorieën: -25km/u, +25km/u.  Voor de +25km/u is de regel: 250w motor en koppel van max 125nm OF 500w motor en koppel van maximum 90nm.  De maximaal toegelaten snelheid is de wettelijke 45km/u.  E-MTB's met boosterfunctie/gashendel zijn NIET toegelaten ( =E-MTB die kan rijden zonder te trappen).   Voor de E-MTB is een speciale gekeurde valhelm verplicht (BE: EN1078 - NL: NTA8776).  OPGELET: de E-MTB moet volledig conform zijn!

2 Aanvragen startnummer.

Om aan een ATB cross te kunnen deelnemen moet je een startnummer hebben. Je moet dit nummer jaarlijks opnieuw online aanvragen vanaf 1 januari tot 30 januari, daarna tot einde voorraad. Meer info kan je terug vinden in het menu ''Inschrijven''. Een startnummer kost €20 en is een gans jaar geldig en kan ook op andere events die we ondersteunen gebruikt worden.

3 Geel startnummer volgend seizoen.

Een geel/blauw startnummer (dames roze) krijg je pas als je een volledig kampioenschap hebt gereden. Je kan dus nooit in het eerste jaar al een geel/roze nummer hebben. Om een geel/blauw/roze startnummer te bekomen in het volgende seizoen moet je in elke periode minstens de helft van de wedstrijden hebben gereden of minstens 75% van alle wedstrijden

4 Inschrijven de wedstrijddag zelf.

Inschrijven doe je telkens op de wedstrijddag zelf tot uiterlijk 30 min. voor de start van uw klasse. Beste is dat je je inschrijft als je toekomt op de wedstrijd aangezien er jaarlijks renners zich vergeten in te schrijven en daar pas aan de start achter komen. Het inschrijfgeld is €10 te betalen aan de inrichtende club.  In die €10 zit ook een wedstrijdverzekering (=dagverzekering) Meer info over de inrichtende club kan je terug vinden in de kalender. Klik op de plaats van de wedstrijd.   Minderjarige deelnemers moeten laten aftekenen door ouders/voogd

5 Parcoursverkenning.

Iedereen moet het parcours vooraf rustig verkennen om de hindernissen voldoende te kunnen inschatten. Sommige clubs pijlen het parcours al enkele weken voor de wedstrijd af zodat je al voor de wedstrijd het parcours kan gaan verkennen, andere posten dan weer een filmpje van hun parcours.

Het parcours verkennen tijdens de wedstrijd van een andere klasse mag als:

  • je daarbij het normale wedstrijdverloop niet verstoort.
  • je de tijdsregistratie niet passeert (volg het bord verkennen)
  • je een fluo hesje voor verkenners aan hebt.
  • je bent ingeschreven om deel te nemen (verzekering)

Ook tijdens het verkennen is het dragen van een valhelm verplicht.

Overtreders hierop worden gesanctioneerd, hetzij door strafpunten of zelfs weigering tot starten.   Deze beslissing wordt genomen door de organiserende club.

 

6 Fietswissels.

Fietswissels zijn toegestaan maar je moet wel steeds het juiste startnummer op je fiets hebben. Heb je een reserve fiets dan kan je hiervoor een duplicaat aanvragen. Bij een fietswissel moet je de normale fietsroute blijven volgen. Indien je een stuk van het parcours afsnijdt kun je na een klacht op DNF gezet worden.

Duplicaten voor een nummerbord kunnen aangevraagd worden tijdens het aanvragen van een startnummer of via mail en kosten €5.  Duplicaten kunnen tot 30/01 worden aangevraagd!

7 Uitslagen. 

± 30 min. na elke wedstrijd zullen de uitslagen uitgehangen worden. Fouten moeten binnen de 24 uur gemeld worden. Nog dezelfde avond na de wedstrijd zal er een voorlopige uitslag op de website geplaatst worden. Als je dan nog fouten in de uitslag ziet mag je een e-mail sturen. We zullen de videobeelden controleren maar als we hier geen fout kunnen vinden dan blijft de uitslag die de tijdsregistratie heeft opgemaakt ongewijzigd.

CONTROLEER DAAROM STEEDS TER PLAATSE DE UITSLAG EN MELD FOUTEN AAN DE ORGANISERENDE CLUB/TIJDSREGISTRATIE.

8 Puntenverdeling - daguitslagen.

Daguitslag individueel.

Vanaf de 1ste tot de 60ste plaats zijn alle punten oplopend. 1 punt voor de 1ste tot 60 punten voor de 60ste . Na de 60ste plaats krijgt iedereen 60 punten. Iedereen die een klasse moet opgaan krijgt per gereden wedstrijd in een vorige klasse 50 punten. Iemand die de finish niet haalt (DNF) sluit in de uitslag gewoon aan na de laatste renner in de wedstrijd. Iemand die niet aanwezig is (DNS) krijgt voor deze wedstrijd 80 punten.

BELANGRIJK: Voor DNF moet je zijn ingeschreven, gestart en minstens 1 keer de tijdsregistratie gepasseerd zijn.   Ben je door pech in de eerste ronde de tijdsregistratie niet gepasseerd kom dat even melden zodat we dat kunnen corrigeren.

Daguitslag teams

Voor de daguitslag van de teams nemen we per team de beste uitslagen van:

1)  De 2 eerste uit de standaard klasse.

2)  De beste senior.

3)  De beste dame of veteraan.

Deze uitslagen nemen we uit het totaal klassement  (Uitslag van alle klassen van A t/m F onder elkaar).

9 Puntenverdeling - kampioenschap. 

Kampioenschap individueel.

ATB CROSS algemeen klassement

Voor het kampioenschap tellen 60% van alle wedstrijden van periode 1 + 60% van alle wedstrijden van periode 2. Bestaat een periode uit onpaar aantal wedstrijden dan ronden we het aantal naar boven af.

Vallen er tijdens het seizoen wedstrijden af dan zal ook het aantal wedstrijden voor het kampioenschap afnemen. Stijgt het aantal wedstrijden dan zal het aantal wedstrijden voor het kampioenschap toenemen.

Voor de einduitslag nemen we de beste uitslagen van periode 1 + de beste uitslagen van periode 2. Bij een gelijke eindstand nemen we als 2de voorwaarde de tussenstand van het regelmatigheidscriterium (alleen podiumplaatsen) en daarna volgens oplopende startnummers.

60% PERIODE 1 + 60% PERIODE 2 = EINDUITSLAG

Elke reeks wordt opgedeeld in de verschillende categorieën.   Op het einde van het seizoen maken we per reeks en per categorie een apart klassement.

Kampioenschap teams.

Bij een gelijke eindstand in het teamkampioenschap nemen we, alleen voor de podiumplaatsen, de beste uitslagen (meeste overwinningen). vanaf plaats 4 volgen we de alfabetische rangschikking. Alleen tijdens de eerste periode mogen renners van team veranderen, hierdoor zullen alle uitslagen van deze renner naar het andere team gaan met terugwerkende kracht over de volledige eerste periode. Vanaf de tweede periode mogen nieuwe renners aan een team toegevoegd worden maar mogen geen renners die de eerste periode al hebben gereden van team veranderen.

80% PERIODE 1 + 80% PERIODE 2 = EINDUITSLAG

10 Puntenverdeling - regelmatigheidscriterium.

Regelmatigheidscriterium.

Elke wedstrijd - met uitzondering van de eerste 3 wedstrijden -  wordt er gestart volgens het regelmatigheidscriterium. Voor het regelmatigheidscriterium tellen alle wedstrijden maar mag je de slechtste laten vallen. Bij een gelijke eindstand komt het laagste startnummer als eerste.

ALLE WEDSTRIJDEN - DE SLECHTSTE = EINDUITSLAG/STARTVOLGORDE

11 Klassenindeling - opgaan - herverdeling.

Hierbij een beetje uitleg over het ontstaan van de klassenindeling. Bedoeling is om ATB wedstrijden te organiseren waaraan iedereen moet kunnen deelnemen. Dit wil zeggen dat een snelle wedstrijdrijder maar ook een beginnende dame zonder ATB ervaring moet kunnen deelnemen. In theorie starten we allemaal samen en is er één totaaluitslag. Deze totaaluitslag splitsen we op in 4 categorieën, standaard, dames, senioren (+50) en veteranen (+60). Van dit uitgangspunt moet je vertrekken. Denk nooit in klassen.   In de praktijk zouden dan veel renners op een klein parcours rijden met een groot verschil in snelheid. De beginnende renners zullen snel gedubbeld worden wat voor niemand aangenaam rijden is.

Klassenindeling.

Onze theorie van één uitslag blijft, maar om alles goed te laten verlopen zijn we genoodzaakt om de renners in verschillende klassen volgens snelheid in te delen. Om toch tot één uitslag te komen is er geopteerd om de klasseindeling te doen op basis van de gereden uitslagen en alles zo in te delen dat niemand gedubbeld wordt. Vanaf 2021 is de herverdeling op basis van de gereden snelheden en uitslagen.

Opgaan.

Van al de renners die vorig seizoen een volledig kampioenschap hebben gereden hebben we voldoende gegevens om deze renners in een klasse volgens snelheid in te delen. Als ze akkoord gaan met de indeling kunnen zij het volgende seizoen een nummer met gele achtergrond aanvragen wat wil zeggen dat zij niet moeten opgaan tijdens het lopende seizoen (in zeer uitzonderlijke gevallen kan dit wel).   OPGELET: in de reeksen E en F is deze regel niet van toepassing:   Omdat dit de beschermde/instapreeks is bestaat de kans dat je moet opgaan als we zien dat je tempo te hoog ligt voor die reeks.

Nieuwe renners mogen zelf een klasse kiezen en hebben altijd een nummer met witte achtergrond. De renners met wit nummer moeten een klasse opgaan als ze een goede uitslag behalen. Vroeger was dit iedereen die bij de eerste 5 eindigden maar al snel lieten de renners zich afzakken tot plaats 6 om niet te moeten opgaan. Nu gaan we bewust de aantallen afwisselen en ons baseren op de rondetijden. Mogelijk moet er weken lang alleen renners opgaan uit de top 3 en daarna weer renners uit de top 20. De dames en 60 plussers moeten eveneens opgaan maar maximum tot de D klasse, de senioren (50+) tot de B klasse moeten half zo snel opgaan en de senioren in de B klasse moeten pas opgaan als ze kampioen worden. De renners die moeten opgaan zullen een betere totaaluitslag behalen wat voor hun team veel beter is.

Herverdeling.

Na de laatste wedstrijd gaan we kijken hoeveel renners een volledig kampioenschap hebben gereden en op basis van de uitslagen maken we een herverdeling op. Verschillende renners zullen een klasse moeten opgaan en enkele zullen een klasse mogen afzakken. Met de nieuwe indeling leggen we de maximum snelheid per klasse vast voor het komende seizoen.

Witte nummers eerste jaar deelname.

We zeggen niet op voorhand hoeveel renners er na elke wedstrijd moeten opgaan om misbruik te voorkomen. In het begin van het seizoen zijn er altijd meer dan op het einde van het seizoen. Het is ook mogelijk dat iemand die zich in de laatste ronde bewust laat afzakken ook moet opgaan terwijl er witte nummers voor zijn die niet moeten opgaan. Het is ook steeds mogelijk dat zeer goede renners meerdere klasse moeten opgaan.  In de loop van de 2de periode moeten de witte nummers die reeds in de eerste periode hebben deelgenomen niet meer opgaan.

Witte nummers afzakken.

Telkens op het einde van het jaar maken we een herverdeling, dit is de indeling voor het volgende jaar.   Iedereen dient te starten volgens de herverdeling, ook diegene met een wit nummer.  Een wit nummer mag ook niet meer dan 1 klasse per jaar afzakken t.o.v. de herverdeling. Als iemand een klasse wil afzakken wil dit zeggen dat hij in zijn voorgestelde klasse helemaal niet mee kan en daardoor een klasse lager ook niet in de top 15 zal kunnen eindigen. We zullen daarom renners die zijn afgezakt zijn terug een klasse hoger zetten, afhankelijk van hun rondetijden en hun plaats in de wedstrijd. We gaan zoveel mogelijk gegevens verzamelen om dit zo goed mogelijk te kunnen opvolgen

Gele nummers afzakken

Renners met een geel startnummer mogen niet meer dan 1 klasse afzakken. We gaan dit enkel controleren nadat we een klacht via e-mail hebben ontvangen (Gevolg is dat je hetzelfde moet opgaan als de witte nummers). Ben je met een geel nummer een klasse mogen afzakken dan moet je terug opgaan als je in de eerste periode 3 podium plaatsen kunt rijden.

Afzakken gedurende het seizoen

Vanaf 2021 is het mogelijk dat je mag afzakken onder voorwaarden gedurende het seizoen.  Dit gaat enkel in overleg gebeuren en pas na een aantal wedstrijden. Het uitgangspunt is nog steeds dat iedereen plezier heeft aan zijn/haar wedstrijd en niet gedubbeld word.

Enkele uitzonderingen;

De hoogste categorie waarin dames terecht kunnen komen is de D reeks.

Senioren (+50) in de B klasse moeten niet naar de A klasse tijdens het lopende seizoen maar wel het volgende seizoen als ze kampioen worden in de B klasse.

Iedereen, witte en gele nummers mogen steeds vrijwillig een klasse opgaan als ze dit uiterlijk woensdag voor de wedstrijd laten weten zodat we nog de nodige correcties kunnen doorvoeren.  NIET DE WEDSTRIJDDAG ZELF.

Een renner die op het einde van het seizoen zeker is van zijn kampioenentitel mag hij/zij een klasse opgaan en zal zijn titel in zijn vorige klasse behouden. We geven deze rijder een ander nummer waardoor hij in twee maal in de klassementen zal staan.

12 Kalender en starturen.

De starturen en kalender kan je terug vinden in het menu ''Kalender''

Over het algemeen is het zo dat op zondag de eerste wedstrijd start om 9u (F klasse) en de laatste wedstrijd start om 11u45 (ABC).  Als er een ebike reeks is voorzien start deze om 13u.  Regionale jeugdwedstrijden zullen van start gaan om 13u30.

13 Startvolgorde.

De startvolgorde is de volgorde dat je een plaats mag kiezen aan de startlijn. Er staan 5 tot 8 renners naast elkaar op een lijn en de rest sluit achter deze renners aan. Voor de eerste drie wedstrijden zullen de renners afgeroepen worden volgens oplopende startnummers, vanaf de vierde wedstrijd volgens het tussentijds regelmatigheidscriterium en dit tot de laatste wedstrijd.

14 Verzekering

Elke deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat van het parcours en de risico’s die aan de wedstrijd zijn verbonden. Iedere deelnemer is verzekerd op de dag van de wedstrijd van zodra hij is ingeschreven.  Bij ongeval moet hij ervoor zorgen dat hij de ongevalsaangifte VWB + ingevuld bewijs van deelname mee heeft.  Deze dienen bezorgt te worden door de organiserende club.  Beide documenten dienen aan de VWB te worden bezorgd voor vlotte afhandeling van het dossier.
ATB CROSS vzw, de organisator of zijn vrijwilligers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.

ATB CROSS vzw, de organisator, de vrijwilligers of een collega deelnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële/fysieke schade opgelopen tijdens de wedstrijden.  De dagverzekering komt enkel tussen voor lichamelijke ongevallen.   Sluit voor materiële schade best zelf een verzekering af.

15. Algemeen

Hou het sportief en wees hoffelijk!  Iedere deelnemer komt voor zijn plezier rijden en een zo goed mogelijke uitslag.   Door de drukte in sommige reeksen is het niet altijd even makkelijk om voorbij te steken maar op elk parcours zijn er voldoende plaatsen waar het wel kan en als je iemand voorbij wilt geef even aan naar welke kant.  Onsportief gedrag zal worden bestraft, hetzij door te schrappen in de uitslag of weigering van deelname.   Als u merkt dat er te traag wordt gereden voor u adviseren wij om 1 reeks hoger te gaan rijden.  Hoe hoger de klasse = hoe meer ruimte op het parcours!

ATB CROSS vzw behoudt zich het recht om eventuele aanpassingen te doen aan het reglement als blijkt dat dat nodig is om de werking en veiligheid te kunnen garanderen.