3u reglement

Reglement ATB CROSS 3 uurs 2022

Reglement op de wedstrijden.

Elke wedstrijd wordt georganiseerd door een andere vereniging. Het is de verantwoordelijkheid van de inrichtende vereniging om voor, tijdens en na de wedstrijddag alles goed georganiseerd en veilig te laten verlopen.
Het is de inrichtende vereniging die een verzekering afsluit bij de VWB (Vlaamse Wielrijdersbond) en zorgt voor alle aanvragen zoals gemeentelijke vergunningen, toegang tot de bossen of privédomeinen en voorziet een erkende EHBO post.

Alle deelnemers moeten de reglementen volgen die de inrichtende club voorziet zoals: -Volg de corona maatregelen en draag een mondmasker waar nodig
– Volg de aangeduide parkeerplaatsen.
– Kom niet op de plaatsen die verboden zijn zoals het betreden van andere sportvelden in een sportpark, afgesloten bossen, akkers, enz….
– Gooi uw afval in de voorziene afvalbakken.
– Als je fouten ziet in de uitslag meld deze onmiddellijk zodat ze nog kunnen rechtgezet worden voor ze op de website staan.

Kom je als renner gevaarlijke situaties tegen meld deze dan ook bij de organisatie, bijvoorbeeld afspanlint dat verdwenen is, wandelaars op parcours enz.

De organisatie of een collega deelnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade opgelopen tijdens de wedstrijden.  Ook de dagverzekering komt enkel tussen voor lichamelijke ongevallen.   Sluit voor materiële schade best hiervoor zelf een verzekering af.

Algemeen reglement

1 Biker en uitrusting.

2 Aanvragen startnummer.

3 Geel startnummer volgend seizoen.

4 Inschrijven de wedstrijddag zelf.

5 Parcoursverkenning.

6 Fietswissels.

7 Uitslagen.

8 Puntenverdeling – daguitslagen.

9 Puntenverdeling – kampioenschap.

10 Puntenverdeling

11 Klasseindeling

12 Kalender en starturen.

13 Startvolgorde.

14 Verzekering.

1 Biker en uitrusting.

Er mag gereden worden met alle soorten MTB’s die in de handel verkrijgbaar zijn, met uitzondering van electrische mountainbikes. Het profiel van de banden mag je zelf kiezen maar de banden moeten een minimumbreedte van 40 mm hebben. Dit is eenvoudig te controleren met een schuifmaat. De voor en achterrem moeten in goede staat zijn. Het dragen van een goedgekeurde valhelm is noodzakelijk, ook tijdens de verkenningsronde.  Geen helm = niet starten.  Cyclocross/Gravel fietsen zijn niet toegestaan.

2 Aanvragen startnummer / Inschrijven.

Om aan een ATB CROSS 3u wedstrijd te kunnen deelnemen moet je een startnummer en/of TAG hebben.

Er zijn een aantal verschillende types inschrijvingen:

Wens je aan het klassement deel te nemen?

SOLO: je vraagt een nummer aan via de site van ATB CROSS. Met dat nummer kan je eveneens deelnemen aan de normale ATB CROSS wedstrijden. Renners die al hebben ingeschreven bij de ATB CROSS kunnen ook deelnemen aan de ATB CROSS 3u wedstrijden.

TEAM: je krijgt 3 vaste stuurborden en een TAG waarmee je kan deelnemen.  Een team bestaat uit 3 deelnemers

Je moet dit nummer jaarlijks opnieuw online aanvragen. Meer info kan je terug vinden in het menu ”Inschrijven”. Een startnummer kost €15 voor een SOLO en €40 voor een TEAM en is een gans jaar geldig

Doe je graag maar 1 wedstrijd mee?

SOLO: schrijf je in voor de wedstrijd naar keuze.  Je krijgt een stuurbord waarmee je kan deelnemen.  Stuurbord moet je achteraf wel terug inleveren (paspoort of €5 = waarborg)

TEAM: schrijf je team in voor de wedstrijd naar keuze. Je krijgt 3 stuurborden en een TAG waarmee je kan deelnemen. Stuurborden en tag moet je achteraf wel terug inleveren (paspoort of €10 = waarborg)   Een team bestaat uit 3 deelnemers

4 Inschrijven.

Inschrijven voor een wedstrijd kan enkel online.   Je kiest de wedstrijd waaraan je wenst deel te nemen en schrijf jezelf of je team in.   Heb je een vast startnummer moet je dat vermelden tijdens het inschrijven.   Het inschrijfgeld is €15 voor een SOLO, €40 te betalen aan de inrichtende club (exclusief waarborg stuurborden voor éénmalige deelnemers). Meer info over de inrichtende club kan je terug vinden in de kalender. Klik op de plaats van de wedstrijd.   Het inschrijfgeld is inclusief dagverzekering!

5 Parcoursverkenning.

Iedereen moet het parcours vooraf rustig verkennen om de hindernissen voldoende te kunnen inschatten. Sommige clubs pijlen het parcours al enkele weken voor de wedstrijd af zodat je al voor de wedstrijd het parcours kan gaan verkennen.

Ook tijdens het verkennen is het dragen van een valhelm verplicht.

Overtreders hierop worden gesanctioneerd, hetzij door strafpunten of zelfs weigering tot starten.   Deze beslissing wordt genomen door de organiserende club.

6 Fietswissels + wisselen in de fietszone

Fietswissels zijn toegestaan maar je moet wel steeds het juiste startnummer op je fiets hebben. Heb je een reserve fiets dan kan je hiervoor een duplicaat aanvragen. Bij een fietswissel moet je de normale fietsroute blijven volgen. Indien je een stuk van het parcours afsnijdt kun je na een klacht op DNF gezet worden.

Renners binnen een team mogen ENKEL wisselen in de daarvoor voorziene wisselzone.  Wisselen kan door middel van het doorgeven van de tag die u krijgt toegewezen

Duplicaten voor een nummerbord kunnen aangevraagd worden via mail en kosten €5

7 Uitslagen. 

± 30 min. na elke wedstrijd zullen de uitslagen uitgehangen worden. Fouten moeten binnen de 24 uur gemeld worden. Nog dezelfde avond na de wedstrijd zal er een voorlopige uitslag op de website geplaatst worden. Als je dan nog fouten in de uitslag ziet mag je een e-mail sturen. We zullen de videobeelden controleren maar als we hier geen fout kunnen vinden dan blijft de uitslag die de club heeft opgemaakt ongewijzigd.

CONTROLEER DAAROM STEEDS TER PLAATSE DE UITSLAG EN MELD FOUTEN AAN DE ORGANISERENDE CLUB.

8 Puntenverdeling – daguitslagen.

Daguitslag SOLO (per categorie).

Vanaf de 1ste tot de 40ste plaats zijn alle punten oplopend. 1 punt voor de 1ste tot 40 punten voor de 40ste . Na de 40ste plaats krijgt iedereen 40 punten.. Iemand die de finish niet haalt (DNF) krijgt voor deze wedstrijd 45 punten. Iemand die niet aanwezig is (DNS) krijgt voor deze wedstrijd 50 punten.

Voor DNF moet je zijn ingeschreven, gestart en minstens 1 keer de tijdsregistratie gepasseerd zijn.

Daguitslag TEAM (per categorie)

Vanaf de 1ste tot de 40ste plaats zijn alle punten oplopend. 1 punt voor de 1ste tot 40 punten voor de 40ste . Na de 40ste plaats krijgt iedereen 40 punten.. Iemand die de finish niet haalt (DNF) krijgt voor deze wedstrijd 45 punten. Iemand die niet aanwezig is (DNS) krijgt voor deze wedstrijd 50 punten.

Voor DNF moet je team zijn ingeschreven, gestart en minstens 1 keer de tijdsregistratie gepasseerd zijn.

9 Puntenverdeling – kampioenschap. 

Kampioenschap individueel.

ATB CROSS 3u algemeen klassement

Voor het kampioenschap telt de helft van alle wedstrijden. Vallen er tijdens het seizoen wedstrijden af dan zal ook het aantal wedstrijden voor het kampioenschap afnemen.

Stijgt het aantal wedstrijden dan zal het aantal wedstrijden voor het kampioenschap toenemen. Voor de einduitslag nemen we de uitslag.  Bij een gelijke eindstand nemen we als 2de voorwaarde de podiumplaatsen

Elke reeks wordt opgedeeld in de verschillende categorieën.   Op het einde van het seizoen maken we per reeks en per categorie een klassement.

Kampioenschap teams.

Bij een gelijke eindstand in het teamkampioenschap nemen we, alleen voor de podiumplaatsen, de beste uitslagen (meeste overwinningen). vanaf plaats 4 volgen we de alfabetische rangschikking.

10 Puntenverdeling klassement

Punten worden toegekend volgens de uitslag.  Winnaar krijgt 1 punt, vanaf plaats 40 krijgt iedereen 40 punten.   Kan je een wedstrijd niet deelnemen krijg je 50 punten

11 Klassenindeling

In het eerste jaar maken we volgende onderverdeling

SOLO

Mannen + 40

Mannen – 40

Dames

 

TEAM

MANNEN + 40

MANNEN – 40

DAMES

MIXED (min 1 DAME)

Vanaf het 2de seizoen gaan we alles herindelen zoals bij de ATB CROSS.

12 Kalender en starturen.

De starturen en kalender kan je terug vinden in het menu kalender onder dat ATB CROSS 3u pagina

13 Startvolgorde.

De startvolgorde is de volgorde dat je een plaats mag kiezen aan de startlijn. Er staan 5 tot 8 renners naast elkaar op een lijn en de rest sluit achter deze renners aan. Voor alle wedstrijden wordt er gestart volgens oplopend startnummer.

14 Verzekering Elke deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat van het parcours en de risico’s die aan de wedstrijd zijn verbonden. Iedere deelnemer is verzekerd op de dag van de wedstrijd van zodra hij is ingeschreven.  Bij ongeval moet hij ervoor zorgen dat hij de ongevalsaangifte VWB + ingevuld bewijs van deelname mee heeft.  Deze dienen bezorgt te worden door de organiserende club.  Beide documenten dienen aan de VWB te worden bezorgd.
De organisatie of zijn vrijwilligers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.

De organisatie of een collega deelnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade opgelopen tijdens de wedstrijden.  De dagverzekering komt enkel tussen voor lichamelijke ongevallen.   Sluit voor materiële schade best zelf een verzekering af.