VOORLOPIGE HERVERDELING 2024

De voorlopige herverdeling is er…. We herhalen: VOORLOPIG. Er gaan nog een aantal renners moeten opgaan (om diverse redenen) maar er zijn er ook een aantal die we bewust iets hoger hebben gezet dan gepland, maar dan vooral om een aantal zaken te testen. Die renners worden nog op de hoogte gebracht van de reden.

Tijdens de wedstrijd in Mol zal volgens deze indeling gestart worden (op enkele uitzonderingen na zoals renners die bijvoorbeeld eens een reeks hoger willen testen maar die passen we wel aan in de officiële startlijsten).

Een paar woordjes uitleg:

  • Een aantal renners zal 2 reeksen moeten opgaan, dat heeft dan vooral als oorzaak dat ze – nadat ze in een hogere reeks waren toegewezen – tijdens de herverdeling met de rondetijden mee in de groep zaten die ook al moest opgaan naar een hogere reeks…
  • Aangezien reeks B zeer weinig deelnemers had en de E teveel is er eigenlijk voor een stuk geopteerd om een behoorlijk deel van de C over te hevelen naar de B, een gedeelte van de D naar B en C en een aanzienlijk deel van de E naar de D, sommigen zelfs naar de C. Ook van de F komt er een deel over dat zeker meekan in de nieuwe E reeks. Er zakken evenwel zeer weinig renners (enkel van E naar de F) omdat we hebben geopteerd meer volk te laten opgaan zodat de niveau’s zich nivelleren. *
  • bij een aantal renners die niet in aanmerking komen voor een geel/blauw/nummer maar die wel hebben aangegeven volgend jaar opnieuw te starten hebben we al een indicatie meegegeven welke reeks voor hun ideaal zou zijn

Het komt er op neer dat je grotendeels renners gaat tegenkomen waar je dit seizoen ook mee hebt kunnen rijden en die ongeveer dezelfde uitslagen reden. Je gaat een klasse hoger, je gaat alleen meer renners tegenkomen die ongeveer hetzelfde niveau behalen (tenzij de A)

Met de herverdeling hebben we ook met een aantal andere factoren rekening gehouden, zeker om de renners die al jaar en dag deelnemen beter te “beschermen” en de werking van de ATB te behouden. In dat opzicht hebben we eens een aantal scenarios overlopen en de conclusie is dat vooral in de reeksen E en F jaarlijks renners zijn die opeens een grote progressie maken waardoor het tempo in die reeksen veel te hoog ligt. Dat heeft niet altijd met kwaad opzet te maken, wel met het feit dat heel wat renners zonder ervaring in die reeks(en) starten maar het zo leuk vinden dat ze volop beginnen trainen in de winter met de gekende gevolgen. Daarom hebben we geopteerd om in de reeksen E en F cordater te gaan optreden op basis van die rondetijden… Als we merken dat de rondetijden van renners in 1 van die 2 reeksen meer dan eens vergelijkbaar zijn dan de top 15 van de reeks hoger zal je sowieso moeten opgaan, ondanks een gekleurd nummer. Enkel door deze – ongetwijfeld niet populaire – maatregel kunnen we de verschillen in de reeksen beperken. Wil je volgend jaar toch al een reeks hoger gaan deelnemen? Dat kan: mailen naar [email protected]. Dat kan eventueel ook al in Mol, maar dan moeten we het uiterlijk weten voor donderdag 110u

De volgende weken kondigen we nog een aantal nieuwigheden aan.

De herverdeling kan u HIER vinden