Afgelastingen wedstrijden

Gezien de onduidelijkheid en onzekerheid rondom versoepelingen zijn momenteel heel wat gemeentes voorzichtig of afwachtend met het toekennen van vergunningen.     Dit maakt het natuurlijk voor de organisatoren in april en mei niet makkelijk op omdat er ook nog vergunningen moeten aangevraagd worden bij onder andere ANB.

Om die reden hebben de organistoren van Hapert, Kaulille en Herent besloten om hun wedstrijd dit jaar niet te organiseren.

We hopen dat er de volgende weken meer duidelijkheid komt omtrent de opgelegde regels om een wedstrijd te kunnen/mogen organiseren, al zullen we daar ten vroegste in maart meer duidelijkheid over krijgen.    We hebben een plan B, maar daarvoor moeten we eerst contact opnemen met de organistoren van de eerstvolgende wedstrijden.

Momenteel wordt er ook gewerkt aan een corona-proof alternatief voor de weggevallen wedstrijden in april en mei, exclusief voor ATB cross deelnemers.   Meer info volgt van zodra er meer duidelijkheid is hoe dit kan/mag georganiseerd worden